Skip to main content
b015-200px
b014-200px

AVG Privacyverklaring

Privacyverklaring ROBIN, een liefdevol afscheid 

ROBIN, een liefdevol afscheid , statutair gevestigd aan de Prins Hendriklaan 16 in Driebergen, mede handelend onder de naam 'ROBIN', is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

ROBIN, een liefdevol afscheid 
Prins Hendriklaan 16
3972 EV  Driebergen

telefoon: 06 420 25 337

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.robinsafscheid.nl


Kitty Vreeswijk
 is de Functionaris Gegevensbescherming van ROBIN, een liefdevol afscheid . Zij is telefonisch bereikbaar of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ROBIN, een liefdevol afscheid  is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 86664204.


Persoonsgegevens die wij verwerken
ROBIN, een liefdevol afscheid  verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Omdat we echter de leeftijd van de bezoekers van deze website niet kunnen controleren, raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, teneinde te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij zullen deze informatie vervolgens verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ROBIN, een liefdevol afscheid  verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
ROBIN, een liefdevol afscheid  neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, puur op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ROBIN) aan te pas komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ROBIN, een liefdevol afscheid  bewaart persoonsgegevens - personalia, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, eventuele bankgegevens - niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, zoals het voeren van een deugdelijke administratie. Als bewaartermijn hanteren wij de duur van de klant-leverancierrelatie, met een minimum van de fiscaal verplichte bewaartermijn voor administratieve gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
ROBIN, een liefdevol afscheid  verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien uitvoering van een zakelijke overeenkomst met u dit noodzakelijk maakt of indien de wet ons daartoe verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ROBIN, een liefdevol afscheid  gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op iemands privacy. Een cookie in dit verband is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, het tablet of de smartphone van de bezoeker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het technisch fuctioneren van deze website en bevorderen bovendien het gebruiksgemak van onze websitebezoekers. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen eventuele voorkeurinstellingen van websitebezoekers onthouden. Ook stellen cookies ons in staat onze website te optimaliseren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle eventueel eerder op uw 'personal device' opgeslagen informatie via de instellingen van uw eigen browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Voor zover wij uw persoonsgegevens hebben opgeslagen op een door ons gecontroleerde server en/of lokale computer, heeft u het recht deze in te zien, te (doen) corrigeren en/of te (doen) verwijderen. Daarnaast heeft u je het recht om actief dan wel passief verleende toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ROBIN, een liefdevol afscheid  en heeft u bovendien het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw in onze administratie opgenomen persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan uzelf of aan een door u aan te wijzen persoon of organisatie.

U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdraging van uw persoonsgegevens of het verzoek tot intrekking van uw toestemming voor, dan wel je bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Indienen klacht bij toezichthouder
ROBIN, een liefdevol afscheid  wijst u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ROBIN, een liefdevol afscheid  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u niettemin de indruk hebben dat uw gegevens niet goed of onvoldoende zijn beveiligd, of aanwijzingen hebben die (zouden kunnen) duiden op misbruik, neem dan telefonisch contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van ROBIN, een liefdevol afscheid. (Zie aan het begin van dit artikel.)