Skip to main content
b014-200px
b015-200px

Disclaimer

Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin kan het zijn dat er onjuistheden en/of kleine onvolkomenheden zijn ingeslopen. Het management van ROBIN, een liefdevol afscheid  aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content* op deze website ook.

Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan ROBIN, een liefdevol afscheid , tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt. Beeldmerken en merknamen zijn de juridische eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van het management van ROBIN, een liefdevol afscheid .

Mocht u van mening zijn dat deze website onjuistheden bevat, dan wel informatie die ten onrechte is gepubliceerd, neem dan graag contact met ons op.


*) Onder 'content' wordt verstaan: tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.